Proteinska kinaza A

(Preusmjereno sa stranice Protein kinaza A)

Proteinska kinaza A (PKA) je familija enzima čija aktivnost je zavisna od nivoa cikličnog AMP (cAMP) u ćeliji.[1] PKA je takođe poznata kao cAMP-zavisna proteinska kinaza EC 2.7.11.11). Proteinska kinaza A ima više funkcija u ćelija, koje obuhvataju regulaciju glikogena, šećera, i lipidnog metabolizma.

Proteinska kinaza A
Proteinska kinaza A hetero12mer, Sus scrofa
Identifikatori
EC broj 2.7.11.11
CAS broj 142008-29-5
IntEnz IntEnz view
BRENDA BRENDA entry
ExPASy NiceZyme view
KEGG KEGG entry
MetaCyc metabolic pathway
PRIAM profile
PDB RCSB PDB PDBe PDBj PDBsum

Ova kinaza se razlikuje od AMP-aktivirane proteinske kinaze - koja, mada ima sličnu prirodu, može da ima suprotne efekte[2]. Isto tako PKA ne treba poistovećivati sa CDK kinazama (engl. cyclin-dependent kinases).

Mehanizam uredi

 
Pregled: Mehanizam PKA aktivacije i inaktivacije

Aktivacija uredi

PKA kinaza je holoenzim koji se sastoji od dve regulatorne i dve katalitičke podjedinice. Na niskim cAMP nivoima, holoenzim ostaje nepromenjen i katalitički neaktivan. Kada je cAMP koncentracija povišena (npr. usled aktivacije adenilat ciklaza G protein-spregnutim receptorima spregnutim sa Gs, koje inhibicijom fosfodiesteraza degradiraju cAMP), cAMP se u dovoljnoj meri vezuje za dva mesta vezivanja na regulatornim podjedinicama, što dovodi do odvajanja katalitičkih podjedinica.

Kataliza uredi

Slobodne katalitičke podjedinice onda mogu da katalizuju prenos ATP terminalnog fosfata na proteinske supstrate na serinskim, ili treoninskim ostacima. Ova fosforilacija obično dovodi do promene aktivnosti supstrata. Pošto su PKA kinaze prisutne u mnogobrojnim ćelijskim vrstama, i imaju sposobnost delovanja na različitim supstratima, PKA i cAMP regulacija su prisutne u znatnom broju biohemijskih puteva.

Mehanizmi daljih efekata se mogu podeliti na direktnu proteinsku fosforilaciju i proteinsku sintezu:

  • U direktnoj proteinskoj fosforilacija, PKA direktno bilo povišava ili snižava aktivnost proteina.
  • U protein sintezi, PKA prvo direktno aktivira CREB, koji se vezuje za element cAMP responsa, menjajući transkripciju i usled toga sintezu proteina. Ovom mehanizmu su potrebni duži vremenski periodi (časovi do dana).

Reference uredi

  1. Donald Voet, Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 izd.). Wiley. ISBN 978-0-471-19350-0. 
  2. Hallows KR, Alzamora R, Li H, et al. (April 2009). „AMP-activated protein kinase inhibits alkaline pH- and PKA-induced apical vacuolar H+-ATPase accumulation in epididymal clear cells”. Am. J. Physiol., Cell Physiol. 296 (4): C672–81. DOI:10.1152/ajpcell.00004.2009. PMC 2670645. PMID 19211918. 

Literatura uredi

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi