Prorektor - pomoćnik ili zamjenik rektora, obično zadužen za određene poslove (npr. prorektor za znanost, za međunarodne poslove odn. suradnju, za nastavu i studentska pitanja i sl.). Za ženu prorektora, naročito u Hrvatskoj, upotrebljava se riječ prorektorica.

U slovenskom i nekim drugim jezicima postoji i riječ prorektorat sa značenjem sedež prorektorja (sjedište prorektora).