Pronuncij je stalni diplomatski predstavnik Svete Stolice u državi primateljici koja papinskom predstavniku ne daje automatski status doajena diplomatskog zbora.

U prošlosti titulu pronuncija dobivao je apostolski nuncij koj bi stekao zvanje kardinala, ali bi nastavio obavljat nuncijsku funkciju.

Sveta Stolica imenovala je, primjerice, pronuncija u SFR Jugoslaviji.

Poveznice uredi