Projekt ili projekat je vremenski određena aktivnost s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat.

Za razliku od operacija, koje su neprekidne i mogu se ponavljati, projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni. Projekti se poduzimaju na svim razinama organizacije i mogu uključivati od jedne osobe do više tisuća osoba u nekoliko različitih timova.

Primjeri projekta su:

 • Razvoj novog proizvoda ili usluge
 • Reorganizacija strukture, kadrova ili stila organizacije
 • Projektiranje vozila, građevine, i dr.
 • Izgradnja novog pogona
 • Primjena novog poslovnog procesa.

Projekti naspram operacija

uredi

Osnovna razlika između projekta i operacije je u tome što su operacije neprekidne i mogu se ponavljati, a projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni. Svrha im je također različita. Namjera projekta je postići zadane ciljeve i završiti. Svrha operacije je podupiranje i održanje poslovanja, čak i kada se ciljevi promijene.

Projekti uglavnom budu odobreni kao posljedica strateškog plana kao odgovor odn. reakcija na:

 • potražnju na tržištu,
 • organizacijske potrebe,
 • zahtjeve kupaca odn. korisnika,
 • formalno-pravne zahtjeve i dr.

Definiranje projekta je aktivnost kojom se određuje:

a) što se očekuje kao rezultat,

b) koje je predviđeno vrijeme za izvršenje,

c) koji resursi se rabe ili sudjeluju u radu.

Upravljanje projektima

uredi

Upravljanje projektima je skup procesa u kojima se primjenjuju znanja, vještine, alati i tehnike sa ciljem da se realiziraju ciljevi projekta.

Procesi koji se koriste pri upravljanju projektom definirani su standardima upravljanja projektom, a uglavnom se dijele na slijedeće:

 1. Iniciranje projekta (eng. Initiating Process) - obuhvaća iniciranje i grubo definiranje projekta
 2. Planiranje projekta (eng. Planning Process) - obuhvaća planiranje ciljeva, resursa, vremenskog okvira i dosega projekta,
 3. Izvršenje projekta (eng. Executing Process) - obuhvaća koordinaciju resursa sa svrhom provedbe plana,
 4. Nadzor nad projektom (eng. Monitoring and Controlling Process) - obuhvaća operacije praćenja i mjerenja aktivnosti tijekom provedbe plana,
 5. Završni procesi (eng. Closing Process) - obuhvaća operacije koje dovode do završetka projekta ili određene faze projekta.

Grupe procesa nisu međusobno odvojene i zavisno o projektu mogu se ispreplitati, preklapati i ponavljati do konačnog dovršenja odn. realizacije ciljeva projekta.

Oblasti upravljanja projektom

uredi

Dostignuća brojnih naučnih disciplina i mogućnost njihove integracije u oblasti upravljanja projektima, u tumačenju, analizi i rešavanju složenih zadataka, dala su pretpostavku da se upravljanje projektima razvije kao posebna naučna disciplina. Institut za Projektni Menadžment predlaže i koristi jedan koncept upravljanja projektima koji se bazira na izboru, definisanju, podeli, opisu, i razmatranju osnovnih funkcionalnih oblasti koje obuhvata koncept upravljanja projektima.

Definišu se sledećih primarnih devet oblasti:

 1. Integracija projekta (Project Integration Management);
 2. Upravljanje obimom posla (Project Scope Management);
 3. Upravljanje vremenom (Project Time Management);
 4. Upravljanje troškovima (Project Cost Management);
 5. Upravljanje kvalitetom (Project Quality Management);
 6. Upravljanje ljudskim resursima (Project Human Resource Management);
 7. Upravljanje komunikacijama na projektu (Project Communications Management);
 8. Upravljanje rizikom (Project Risk Management);
 9. Upravljanje nabavkama (Project Procurement Management).