Preduzetnik ili poduzetnik je lice (fizičko i/ili pravno) kome je institucionalni dato pravo raspolaganja nad neto efektom poslovanja i koji, sa svoje strane, zavisi od karaktera vladajućih proizvodnih odnosa. Institucionalni preduzetnik je, najkraće rečeno, lice u čije ime se organizuje registrovana profitna delatnost, sa neograničenom odgovornošću.

Institucionalni preduzetnik koji snadbeva preduzeće sopstvenim kapitalom ili spostvenom radnom snagom je vezani preduzetnik. Institucionalni preduzetnik snosi rizike u okviru neto efekta poslovanja. Izuzetak je preduzetnik koji se vezuje za kapital. On može da snosi rizik i šire, van neto efekta poslovanja (preduzetničke dobiti).

Vidi još

uredi