Pravno lice

(Preusmjereno sa stranice Pravna osoba)

Pravno lice, pravna osoba ili pravni subjekt je pravna tvorevina, virtuelno fizičko lice, koja ima zakonsko pravo i obaveze kao što su zakonske mogućnosti da se prave ugovori, te da se tuži ili bude tužen. To je lice (ili telo), najčešće u formi organizacije, korporacije (preduzeća) ili vlade koje je sačinjeno od više fizičkih lica, a koje zakon, iz praktičnih razloga tretira kao jedno.


Atributi pravnih lica uredi

a) Naziv pravnog lica predstavlja ono što lično ime predstavlja kod fizičkih lica tj. služi za identifikaciju. Svaka privredna organizacija ima svoju firmu pod kojom istupa na tržištu i po kojoj se razlikuje od drugih organizacija koje se bave istom ili sličnom delatnošću.

b) Sedište pravnog lica je mesto za koje je pravno lice pravno vezano tj. u kome ostvaruje svoja prava i obaveze. Ono mora da bude određeno statutom preduzeća.

c) Državljanstvo pravnog lica određeuje se prema tome u kojoj zemlji se nalazi sedište pravnog lica.