Teatar

(Preusmjereno sa stranice Pozorište)

Teatar (lat. theatrum < grč. θέατρον: gledalište), pozorište ili kazalište, institucija gdje se održavaju predstave koje spadaju u scensku umjetnost.

Teatar
The Theatre - Alexander Blok (1909).

Neophodni elementi bez kojih ne može postojati teatarska predstava su:

Klasična podjela na teatarske forme bila je podjela na:

Modernije podjele su nešto fleksibilnije, pa se pod glavnim teatarskim formama obično podrazumijevaju:

  • dramski teatar (zasnovano na dramskom tekstu)
  • plesni teatar (plesni teatar, moderni ples; također balet)
  • muzički teatar (musical; također opera i opereta)
  • lutkarski teatar (animacija lutaka ili drugih predmeta)

Naravno, bogatstvo i raznolikost teatarskih formi i tradicija, kako evropskih tako i vanevropskih, današnjem gledaocu nudi ogroman broj formi, stilova i vrsta raznih teatarskih oblika, njihovih mješavina i hibrida.