Elektrofil – razlika između verzija

Dodana 1.503 bajta ,  prije 13 godina
nema sažetka uređivanja
Nema sažetka izmjene
Nema sažetka izmjene
Red 41:
 
[[Fluorovodonik]] HF i jodovodonik HJ će reagovati sa alkenima na sličan način, i dobiće se proizvodi po Markovnikovljevom pravilu. Bromovodonik HBr takođe ima isti put reakcije ali se može dobiti smješa izomera.
 
==Hidratacija==
Jedna od kompleksnijih reakcija hidratacije koristi sumpornu kiselinu kao katalizator. Reakcija se odvija na sličan način kao reakcija adicije ali ima još jedan dodatni korak u kome se OSO<sub>3</sub>H grupa zamijeni sa OH hrupom, pri čemu se formira alkohol:
 
:C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O → C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH
 
Kao što se može vidjeti H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> uzima udjela u ukupnoj reakciji međutim ostake nepromijenjen i zato predstavlja katalizator.
Reakcija sa detaljnim mehanizmom izgleda ovako:
:[[Image:Electrophilic reaction of sulfuric acid with ethene.png|580px]]
#Molekul H-OSO<sub>3</sub>H ima δ+ naelektrisanje na početnom H atomu i ona reaguje sa dvostrukom vezom na isti način kao i prije.
#Preostali negativno naelektrisani jon <sup>−</sup>OSO<sub>3</sub>H se onda spaja sa karbokatjonom formirajući etil-hidrogensulfat (gornji put na prikazanoj slici).
#Kada se doda voda i smješa zagrijeva dobije se etanol. Atom vodonika iz vode služi da zamijeni izgubljeni atom vodonika iz sumporne kiseline i ponovo se stvara sumporna kiselina. Moguć je i drugi put u kojem se molekul vode spaja direktno sa intermdijernim katjonom. Ovaj put postaje dominantan kada se koristi vodeni rastvor sumporne kiseline.
 
Krajnji rezultat reakcije je da se molekulu etena doda molekul vode.
 
Ova reakcija je važna u industriji pošto se dobija etanol koji se može koristiti za goriva ili polazne supstance za dobijanje drugih supstanci.
 
 
525

izmjena