Razlike između izmjena na stranici "Aleksandar Mišić"

(preuzeto sa sr wiki)
 
Nakon aprilskog sloma, pukovnik Mihailović sa svojom grupom oficira formirao četničku komandu na Ravnoj gori [[maj]]a [[1941]]. godine. Major Mišić je odmah pristupio organizaciji. Bio je komandant Ribničkog četničkog odreda u [[Jugoslovenska vojska u otadžbini|Četničkim odredima Jugoslovenske vojske]].
 
Posle neuspešnog sastanka sa Titom u [[Brajići (Gornji Milanovac)|Brajićima]] i Hadsonovog dolaska koji ga je uverio da ima legitimitet od izbegličke vlade, Mihailović je odlučio da se obračuna sa partizanima. Dva četnička oficira za vezu si 28. oktobra stupili u vezu sa Nedićem, a sutradan sa nemačkim oficirom Jozefom Matlom, sa Mihailovićevom ponudom zajedničku borbu protiv partizana u zamenu za oružje.{{sfn|Tomasevich|1975|p=148}} Međutim, partizani su odbili četničke napade i ugrozili četničke položaje na Ravnoj gori. Zbog toga je Mihailović 3. novembra 1941. odložio sastanak sa nemačkim oficirima za 11. novembar.{{sfn|Tomasevich|1975|p=149}} Na [[Sastanak u Divcima|sastanku u selu Divcima]], kom su prisutvovali Mihailović, Mišić i jedan zvaničnik [[Abver]]a, Mihailovićčetnici su se ponudioponudili Nemcima za borbu protiv partizana,. aliMajor nikakavMišić sporazumje nijepokušavao postignutda zbogubedi nemačkogNemce zahtevada zaće kompletnomim predajombiti lojalni saborci protiv partizana ("Mi vam nećemo biti neverni"), pa je čak predlagao razmenu oficira za vezu: četnika.
 
{{citat|Mi idemo tako daleko da Vas molimo da do nas uputite oficire za vezu da biste se, uz punu garanciju, mogli uveriti u našu borbu protiv komunista.<ref>[http://sr.wikisource.org/sr-el/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0_%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D1%83_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B8_11.11.1941. Zapisnik sa sastanka Mihailovića sa nemačkim predstavnicima u selu Divci 11.11.1941.]</ref>}}
Posle zauzimanja partizanskog Užica, Nemci su 3. decembra izdali naređenje za [[operacija Mihailović|operaciju Mihailović]], napad na njegove snage na Ravnoj gori. Mihailović se sklonio kod Mišića u Struganiku. Tu su opkoljeni, ali je Mihailović uspeo pobeći. Nemci su zarobili Mišića i Fregla i kasnije ih streljali.{{sfn|Tomasevich|1975|p=199}}
 
Međutim, nikakav sporazum nije postignut zbog nemačkog zahteva za kompletnom predajom četnika. Posle zauzimanja partizanskog Užica, Nemci su 3. decembra izdali naređenje za [[operacija Mihailović|operaciju Mihailović]], napadpotragu na njegoveza snagečetnicima na Ravnoj gori. Mihailović se sklonio kod Mišića u Struganiku. Tu su opkoljeni, ali je Mihailović uspeo pobeći. Nemci su zarobili Mišića i Fregla i kasnije ih streljali.{{sfn|Tomasevich|1975|p=199}}
 
== Reference ==