Razlike između izmjena na stranici "Obrazovna tehnologija"

Dodano 24.089 bajtova ,  prije 5 godina
dop
(rem)
(dop)
Verizona i Microsofta, finansiraju škole kako bi ih obezbijedile da uče studente
kroz tehnologiju, što može voditi do poboljšanih performansi studenata.
 
= Mediji =
Edukacijski mediji i alati mogu se koristiti za:
 
·        
Podršku strukturiranja zadataka
 
·        
Pristupanje bazama znanja
 
·        
Alternativni oblici reprezentacije znanja (video, audio,
tekst, slika…)
 
== Zvuk i pokretna slika ==
Radio nudi sinhrono edukacijsko ''vozilo,'' prilikom prebacivanja zvuka
preko internet sa webcastovima i podcastovima. Učionički mikrofoni koji su
najčešće bežični nude učenicima i učiteljima čistiju interakciju.
 
Video tehnologija uključuje VHS
trake i DVD uređaje, kao i novije tehnologije na web-serverima, poput Youtube,
Teacher Tube, Skype, Adobe Connect, te web kamere. Ove tehnologije nude i
ostvarivanje veze učenika sa ekspertima.
 
== Računari, tableti i mobilni uređaji ==
Računari i tableti omogućavaju
učenicima i edukatorima da pristupe web-strancama kao i programima kao što su
Microsoft Word, PowerPoint, PDF datoteke i slike… Većina mobilnih uređaja
podržava i m-learning.
 
== Društvene mreže ==
Grupni veb sajtovi, blogovi,
wiki-stranice (npr. Wikipedia) omogućavaju učenicima da postavljaju misli,
ideje, komentare na veb sajt u interaktivnoj učeničkoj okolini. Društvene
mrežne stranice su virtualna društva za ljude koji su zainteresirani za
određene teme, ili za ''druženje''
online.
 
Članovi mogu komunicirati
govorom, brzim porukama, chatom, video konferencijama i blogovima, a mrežni
servis istovremeno omogućava način komunikacije, tako da članovi mogu
kontaktirati prijatelje i ostale članove.
 
== Web-kamere ==
Web-kamere i Web-casting su omogućili kreiranje virtualnih učionica i
virtualnih učioničkih okolina.[1]
Korištenjem web-kamera utiče se na brzinu komuniciranja između instruktora i
učenika/studenta u odnosu na tradicionalnu metodu email, tekst, chat i slično.
 
 
 
== Bijele table (whiteboard) ==
Interaktivne bijele table
omogućavaju korisnicima da pišu dodirom ekrana. U markerskom ekranu može biti
bilo prazna table ili bilo kakav sadržaj koji ekrana računara. U zavisnosti od
postavki odobrenja, ovo vizuelno učenje mogu biti interaktivno i participativno,
uključujući i pisanje i manipulaciju slike na interaktivnoj bijeloj tabli.
Škole počela koristiti kao sredstvo bijele table obrazovanja za dugo vremena pre
nego tableta ili drugih tehnoloških alata.
 
Ove vrste tehnoloških alata
poboljšavaju motivaciju studenata, interesa i brigu kada ih koriste za vreme
lekcije. Studenti koji imaju više kinestetičke inteligencije mogu biti
aktivniji i uključeni ovakve lekcije. Takođe učenici sa vizualnom
inteligencijom će biti oprezniji i aktivni tokom lekcije.
 
== Virtualna učionica ==
Virtualna okolina za učenje
(VLE), poznata i kao platforma za učenje, simulira virtualnu učionicu ili
sastanak istovremenim miješanjem nekoliko komunikacionih tehnologija.
Naprimjer, softver za web-konferencije kao što je GoToTraining, WebEx obuka ili
Adobe Connect omogućavaju studentima i instruktorima da komuniciraju jedni s
drugima putem web-kamere, mikrofona i u realnom vremenu na chatu u grupi
postavki. Učesnici mogu podići ruke, odgovoriti na ankete ili uzeti testove.
Studenti su u mogućnosti da koriste bijele ploče i screencast kada dobiju pravo
od strane instruktora, koji postavlja nivoe dozvola za tekstualne poruke,
mikrofonska prava i kontroliranje miša. Takođe u Adobe Connect nastavnik može
koristiti sermonettes, to je predavanje gde profesor koristi zeleni ekran koji
pokazuje ono što on/ona podučava.
 
Ovo omogućava studentima koji
imaju vizualnu inteligenciju da vide napomene ili slajdove koje profesor
koristi. Ona takođe pruža još jedan zanimljiv način za profesora da vrši interakciju
sa svojim učenicima.
 
== Learning management system (LMS) ==
Sistem upravljanja učenja (LMS)
je softver koji se koristi za isporuku, praćenje i upravljanje obukama i
obrazovanjem. Naprimjer, LMS prati posjećenost, vreme utrošeno po zadatku, kao
i napredak studenata. Nastavnici mogu postavljati najave, zadataka razredu,
provjeriti aktivnost i učestvovati u diskusijama razreda. Studenti mogu
dostaviti svoj rad, pročitati i odgovoriti na pitanja na diskusiji, te
odgovarati na kvizove.
 
Jedan LMS može dozvoliti nastavnicima,
administratorima, studentima, i dodatnin strankama (kao što su roditelji ako je
potrebno) praćenje različite metrike. LMS-ovi imaju raspon od sistema za
upravljanje zabilješki obuke/obrazovanja na softveru za distribuciju kurseva
preko internet, te nudi karakteristike za online suradnju. Stvaranje i
održavanje sveobuhvatnog sadržaja učenja zahteva značajne početne i stalne investicije
ljudskog rada. Efektivno prevođenje na druge jezike i kulturni konteksti zahtevaju
još više ulaganja znanja osoblja.
 
Sistemi upravljanja učenjem
zasnovani na Internetu uključuju ''Canvas'',
''Blackboard Inc.'' i ''Moodle''. Ove vrste LMS-a omogućuju
edukatorima da djelimično ili u potpunosti mrežno pokreću sistem učenja, asinhrono
ili sinhrono. Crna ploča se može koristiti za K-12 obrazovanje, visoko
obrazovanje, poslovno, kao i za suradnju vlada. Moodle je besplatan za
preuzimanje upravljač kursevima otvorenog koda koji pruža izmiješane mogućnosti
učenja, kao i platforme za kurseve učenja na daljinu. Eliademy je besplatan cloud
CMS koji pruža miješane mogućnosti učenja, kao i platforme za kurseve učenja na
daljinu.
 
= Odlike =
Savremene tehnologije imaju svoje prednosti i mane.
 
== Prednosti ==
·        
Poboljšan otvoreni pristup edukaciji, uključujući pristup
svim studijskim programima
 
·        
Bolja integracija sa studentima koji ne studiraju na puno
vreme, posebno u edukaciji koja se nastavlja
 
·        
Poboljšana integracija između studenata i instruktora
 
·        
Omogućavanje alata koji pomažu studentima nezavisno
rješavanje problema
 
·        
Pridobivanje tehnoloških vještina kroz praksu sa alatima
i kompjuterima
 
·        
Nepostojanje starosnih restrikcija na nivo težine
gradiva, npr. studenti mogu učiti svojim tokom
 
·        
Smanjenje troškova putovanja
 
·        
Materijali kurseva laki-za-pristup. Kursni materijali na
stranici dopuštaju učenicima da se uključe u asinhrono učenje i studiraju na
lokacijama i u vreme koje oni preferiraju i da dobiju studijski materijal veoma
brzo.
 
·        
Studentska motivacija. Prema Jamesu Kuliku, koji studira efektivnost
korišćenja računara za instrukcije, studenti običnop nauče više u mane vremena
kada dobijaju kompjuterski-bazirane instrukcije i vole časove više te razvijaju
pozitivne stavove prema računarima u časovima koji su bazirani na računarima.
 
·        
Učestvovanje širih masa. Naučni materijal može biti
korišten za učenje na veće udaljenosti i pristupan široj masi.
 
·        
Popravljeno pisanje studenata. Neki studenti više vole
pisanje na programima za pisanje teksta, što može zauzvrat poboljšati kvalitet
njihovog pisanja.
 
·        
Korištenje računara ili drugih formi tehnologije može
dati studentima praksu na jezgrenim sadržajima i vještinama dok
učitelj/nastavnik radi sa drugima, zadaje zadatke ili radi druge stvari.
 
 
 
== Mane ==
Većina država daje veliki novac
na tehnologiju. Ipak, nijedna država ne gleda na tehnološki povrat investicije
(ROI) da poveže izdatke na tehnologiju sa poboljšanim ishodima studenata.
 
Nove tehnologije su popraćene
nerealističnim uzbuđenjem i obećanjem vezano za svoje transformacijske moći da
izmene edukaciju na bolje ili u omogućavanju boljih obrazovnih prilika da
dosegnu narodne mase. Primjeri uključuju tihi film, radio, televiziju od kojih
nijedna nije ostavila uticaj na dnevne prakse u formalnom obrazovanju.
Tehnologija ne utiče bitno na rezultate u fundamentalnim poboljšanjima u
edukacijskoj praksi.
 
Prema Branfordu,
Brownu i Cockingu (2000), “tehnologija ne garantira efektivno učenje”, te
neprikladno korištenje tehnologije čak može to i ometati.[2]
Dr. Dimitri Chistakis izjavio je da evidencija pokazuje kako DVD-ovi za bebe
nemaju pozitivnog učinka na njih i mogu biti štetni.[3]
 
Studenti koji
koriste računare i mobilne uređaje uvek se suočavaju sa distrakcijama, jer tok
podataka ometa fokusiranje i učenje. Iako ove tehnologije mogu uticati na
starije, obično je to omladina koja ima negativne posljedice na produktivnost
zbog stalnog multitaskinga (prebacivanja sa jednog zadatka na drugi).[4]
Previše informacija takođe može preopteretiti razmišljanje.[5]
 
= Veb sajtovi =
U ovom poglavlju navešćemo
neke od veb sajtova koji mogu ponuditi informacije, multimediju i sadržaje, te
se mogu koristiti u obrazovanju.
 
 
 
== Youtube ==
YouTube je popularni internetski
servis za razmjenu video sadržaja gde korisnici mogu postavljati, pregledavati
i ocenjivati video isečke. Za postavljanje sadržaja potrebna je registracija,
dok za pregledavanje nije, izuzev sadržaja koji nije primeren za osobe mlađe od
18 godina.
 
Prema pravilima korišćenja,
korisnici mogu postavljati vlastite originalne uratke i uratke za koje imaju
dopuštenje vlasnika autorskih prava, a zabranjeno je postavljanje eksplicitnog
sadržaja, nasilja, sadržaja koji podržava kriminalne radnje, sadržaja s ciljem
osramoćenja i klevete, i reklama. YouTube zadržava pravo na korištenje,
preinaku i brisanje postavljenog materijala.
 
Utemeljitelji YouTubea su Chad
Hurley, Steve Chen i Jawed Karim, bivši zaposlenici kompanije PayPal. Domena
„YouTube.com“ aktivirana je 15. februara 2005. godine, a tokom narednih meseci
stranica je razvijana. U maju 2005. godine stranica je javnosti ponuđena na
uvid, a šest meseci kasnije službeno je otpočela s radom. YouTube je pokrenut
privatnim sredstvima, a investitorska kompanija Sequoia Capital u novembru
2005. ulaže 3,5 miliona te u aprilu 2006. godine još 8 miliona dolara. 9.
oktobra 2006. godine najavljeno je da će kompaniju preuzeti Google za 1,65
milijardi dolara u dionicama. Ugovor je zaključen 13. novembra, a u njemu stoji
da YouTube zadržava svojih 67 zaposlenika te da nastavlja raditi nezavisno od
Googlea.
 
'''Funkcije'''
 
Pregledavanje YouTube video
snimaka zahteva instalaciju dodatka Adobe Flash na određenom internetskom
pretraživaču. Adobe Flash dodatak je jedan od najviše korištenih dodataka, te
se koristi na više od 75% online video sadržaja.
 
U januaru 2010. godine, YouTube
je pokrenuo eksperimentalnu verziju stranice sa ugrađenom multimedija
reprodukcijom u onim pretraživačima koji podržavaju HTML5 standard. Ovo dopušta
reprodukciju videa bez instalacije Adobe Flash Playera ili bilo kojeg drugog
dodatka. YouTube ima stranu na koju korisnici mogu otići da se uključe u HTML5
video reprodukciju. Samo oni pretraživači koji podržavaju H.264 ili WebM formate
videa, mogu pustiti video snimke, te ova funkcija nije dostupna na svim video
snimkama na strani.
 
Kad je YouTube započeo u 2005,
bilo je moguće preneti duže video zapise, ali je 10-minutno ograničenje prvi
put predstavljeno u martu 2006. nakon što su većinu YouTube video sadržaja
činili video zapisi televizijskih emisija i filmova bez autorskih prava.
10-minutno ograničenje je podignuto na 15 minuta u julu 2010. Partnerski računi
su u mogućnosti prenošenja dužih video zapisa uz prihvatanje YouTube-a.
Veličina datoteka je ograničena na 2 GB ako se koristi web stranica, a sa Java
baziranim "uploaderom" ograničenje je 20 GB. U decembru 2010, YouTube
je objavio da će nosioci standardnih računa moći postavljati video zapise
neograničene dužine ako imaju "čistu" istoriju, tj. ako su pratili ''smernice zajednice'' i autorska prava.
 
== Yahoo ==
Yahoo! Inc. je američko javno
društvo sa sjedištem u Sunnyvaleu, Kalifornija, SAD koje nudi usluge na
Internetu kao mediju širom svijeta.
 
U januaru 1994., Jerry Yang i
David Filo bili su studenti na Stanfordskom univerzitetu, s web stranicama
imena "Jerry and David's Guide to the World Wide Web", tj. web
imenikom, koji je u aprilu te godine preimenovan u "Yahoo!", što su
službeno objasnili kao skraćenicu za: "Yet Another Hierarchical Officious
Oracle".
 
Uskoro njihov web-imenik postaje
velika firma. U isto vreme (1995.) koriste usluge tražilice AltaVista (prva
velika tražilica), da bi je 8 godina posle, 2003. godine kupili (u međuvremenu
je primat među tražilicama preuzeo konkurent Google).
 
Danas je Yahoo! jedan od većih
svetskih veb portala s pripadajućim uslugama, pružanjem usluge besplatnog
e-poštanskog sandučića (webmail), mailing liste, dok postoji takođe i Yahoo!
Messenger (IM klijent) itd.
 
== Google ==
Google je američka
multinacionalna korporacija u SAD. Njihov glavni proizvod je Google Search,
internetska pretraživačka mašina koja ima složeni algoritam pretrage. Google takođe
poseduje YouTube, internetski servis za razmjenu video-zapisa.
 
'''Google Search'''
 
Prema istraživanju tržišta kojeg
je objavio comScore u novembru 2009, Google pretraga je dominantna pretraživačka
mašina u Sjedinjenim Državama, sa tržišnim udelom od 65,6%. Google indeksira
milijarde web-stranica, tako da korisnici mogu pretraživati informacije koje
žele korištenjem ključnih riječi i operatora.
 
Google Watch je kritikovao
Googleov PageRank algoritam, govoreći da diskriminiraju nove veb sajtove i
favorizuju postojeće stranice. Sajt je takođe navodio da postoje veze između
Googlea i National Security Agency (NSA), te Centralne izveštajne agencije
(CIA).
 
21. jula 2010, u odgovoru na
Bing, Google je nadogradio pretragu slika da prikaže streaming sekvencu
thumbnailove koji se povećaju kada se na njih klikne. Iako su se web pretrage i
dalje se pojavljivale u seriji po stranici formata, 23. jula 2010. godine,
rječnik definicija za određene engleske riječi počele su se pojavljivati iznad
povezanih rezultata za web pretrage.
 
'''Gmail'''
 
Gmail, besplatni internetski
email servis kojeg omogućuje Google, pokrenut je kao beta program samo preko
poziva, 1. aprila 2004. servis je bio prvi internetski email servis sa jednim
gigabajtom raspoloživog kapaciteta. Takođe je bio prvi koji čuva emailove iz
iste konverzacije zajedno u jednom nizu, jednako kao na internetskim forumima.
 
Gmail koristi AJAX, programsku
tehniku koja dopušta veb-stranicama da budu interaktivne bez osvježavanja
stranice u pregledniku.
 
'''Google Translate'''
 
Google Translate je sa strane
servera mašinski prevodilački servis, koji može prevoditi između 80 različitih
jezika. Softver koristi corpus lingvističke tehnike, gde program
"uči" od profesionalno prevedenih dokumenata, posebno onih od UN-a i
Evropskog Parlamenta.
 
'''Android'''
 
Android je
operativni sistem za mobilne uređaje, kao što su mobilni telefoni, tablet
računari i notebooks. Android je razvijen u kompaniji Google, i baziran je na
Linux kernelu i GNU softveru. U početku, ovaj OS je razvila firma Android Inc.
(koju je posle kupio Google) i kasnije proširen na Open Handset Alliance.
 
Zanimljivosti: Android operativni sistem sadrži 12 miliona linija koda,
uključujući 3 miliona linija XML-a, 2,8 miliona linija C-a, 2,1 miliona linija
u Java, i 1,75 miliona linija u C++.
 
== Amazon.com ==
Amazon.com, Inc. je američka
e-komercijalna kompanija sa sjedištem u Seattleu, država Washington. Jedna je
od prvih velikih kompanija koja je prodavala razna dobra preko Interneta.
 
Osnovana od strane Jeffa Bezosa
1994. godine, a pokrenuta 1995. godine, Amazon.com je počeo kao online
knjižara, iako je ubrzo proširila ponudu, dodajući DVD-ove, muzičke CD-ove,
softver, video igre, elektroniku, garderobu, nameštaj, hranu, igračke i mnogo
više.
 
Amazon takođe prodaje određene
male proizvode kao što su USB uređaji, kablovi i slično, pod vlastitim brendom
AmazonBasics.
 
Amazon djeluje u više država
svijeta, kao što su UK, Irska, Francuska, Kanada, Njemačka, Holandija, Italija,
Španija, Australija, Brazil, Japan, Kina, Indija i Meksiko.
 
'''Maloprodaja'''
 
Amazonova linija
proizvoda uključuje nekoliko medija (knjige, DVD-ovi, muzički CD-ovi,
videotrake i softver), korisnička elektronika, modni proizvodi itd.
 
Kompanija je
pokrenula amazon.com “Aukcije”, internetski aukcioni servis, u martu 1999.
Ipak, zbog konkurenta eBaya, taj projekt je izgubio bitku. Kasnije je kompanija
pokrenula prodajni internetski biznis sa fiksnim cenama, zShops, u septembru
1999, te sada prekinutu saradnju sa Sotheby-em. Aukcije i zShops su evoluirali
u “Amazon Marketplace” u novembru 2000. godine, servis koji je dopuštao prodaju
knjiga, a kasnije i drugih stvari.
 
Zaključno sa
oktobrom 2014, Amazon Marketplace je trenutno najveći svoje vrste. Sličan
servis koji se koristi na našim prostorima je Pik.ba.
 
'''Amazon Prime'''
 
Godine 2005,
Amazon je pokrenuo AmazonPrime, članstvo za korisnike koje je dopuštalo
dvodnevno otpremanje komšijama SAD-a na sve dostupne kupovine, za godišnju
cijenu od 79 USD (današnjih 95 USD). Naknadno je ovo uvedeno i za još neke
zemlje svijeta.
 
'''Potrošačka elektronika'''
 
U novembru 2007,
Amazon je pokrenuo Amazon Kindle, e-book čitač koji preuzima sadržaje preko ''Whisperneta'', Sprintove EV-DO bežične
mreže. E Ink tehnologija se koristi kako bi se smanjila potrošnja baterije ovog
uređaja. Do jula 2014, postoji preko 2,7 miliona naslova za prodaju uređaja na
Kindle Store.
 
Amazon je takođe
izdao svoj tablet, nazvan Kindle Fire HD. Septembra 25, 2013, Amazon.com je
izdao i tablet treće generacije Kindle Fire HDX. Uređaji podržavaju najnoviji
softver, kao i igrice. Amazon je izdao i pametni telefon, Fire Phone.
 
'''Digitalni sadržaj'''
 
Amazonov Honor
sistem je izdat 2001 da omogući korisnicima davanje donacija ili kupovine
digitalnog sadržaja; ipak servis je ukinut 2008. i zamenjen sa Amazon Payments.
 
Amazon poseduje
muzički internetski servis zvan Amazon Music. Za igrače, postoji i servis
Amazon Games. Amazon ima i Internet video servis, Amazon Instant Video.
 
== OPEN.AC.UK ==
Open University (www.open.ac.uk) (''Ovoreni
univerzitet'') jeste univerzitet za učenje na daljinu i istraživački
univerzitet, osnovan od strane Royal Chartera u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Univerzitet je osnovan od sredstava iz kombinacije studentskih provizija,
prihoda od ugovora, te izdvajanja za podučavanje i istraživanje od strane viših
organa obrazovanja širom UK.
 
Poznat je po tome
što ima policu otvorenog prilaska sistemu, npr. prethodni studentski poduhvati
se ne moraju prihvatiti da bi student pristupio nekim kurseva (tj. većini).
Većina studenata je bazirana u UK i principijelno studiraju van kampusa, ali
većina kurseva može se studirati van kampusa širom svijeta.
 
OU koristi razne
metode podučavanja studenata. Četiri najpoznatije su: OpenLearn, YouTube,
iTunes U, te Open Research Online.
 
Open University
koristi CMS (Content Management System – ''Sistem
upravljanja sadržajem'') koji je podesan za učenje na daljinu. Taj sistem
omogućava jednostavno i brzo dodavanje kvizova, lekcija, pitanja i slično, kao
i izmenu i brisanje istih. Sistem može sadržavati i dodatne komponente, kao što
su zapisivanje ocena, kreiranje diploma itd.
 
== MIVU.ORG ==
Michigan Virtual University (''Virtualni univerzitet Michigana'') jeste
internetski virtualni univerzitet koji kao podlogu koristi Moodle sistem
upravljanja sadržajem.
 
Prema podacima
koji stoje na stranici, MIVU je osnovan 1998. godine od strane savezne države
Michigan u SAD-u. MIVU je privatna, neprofitna korporacija i vođena od strane
odbora direktora, koji se sastoji od lica koja predstavljaju bizise,
industriju, višu edukaciju, K-12 edukaciju, kao i državnu vladu.
 
MVU pruža
internetske obrazovne alate, resurse i kurseve za student srednje (4-8 razreda
osnovne, ekvivalent kod nas) i visoke škole (srednja škola kod  nas), za roditelje i K-12 edukatore.
 
Resursi uključuju
besplatne razvojne alate, ''CareerForward''
i ''myDreamExplorer'', koji pomažu svim
školama u Michiganu da dobiju internetsku diplomu za edukacijski razvojni plan.
 
'''Servisi:'''
 
·        
Michigan Virtual High School (srednja i visoka škola)
 
·        
myDreamExplorer (karijere)
 
·        
Michigan LearnPort (za edukatore)
 
·        
Michigan Virtual Learning Research Institute (istraživanje)
 
== Teach-nology ==
TeAchnology jeste internetska
stranica koja postoji preko deceniju, te pruža besplatne i lake resurse za korištenje
za učitelje koji teže da poboljšaju svoju edukaciju studenata današnje
generacije.
 
Stranica poseduje preko 46.000
lekcijskih planova, 10.200 besplatnih radnih listova, rubrika, napomena
učitelja, radnih markera, web-istraga, matematičkih radnih listova, te
hiljadama drugih resursa za učitelje.
 
Portal sadrži sledeće servise:
 
1)     
Konsultacije
profesionalnog razvoja dizajnirane da podrže K-12 školske težnje da
implementiraju programe koje integrišu tehnologiju u učenje/podučavanje;
 
2)     
originalni sadržaj i softverske proizvode
dizajnirane da obezbede učitelje sa alatima za kreiranje instrukcionih
materijala;
 
3)     
originalne publikacije kreirane od strane
iskusnih edukatora za druge edukatore; i
 
4)     
razumne cene za programe članstva.
 
== Brainpop ==
BrainPOP jeste grupa edukativnih
veb sajtova sa preko 1000 kratkih animiranih filmova za studente u razredima
K-12 (od 6 do 17 godina), zajedno sa kvizovima i povezanim materijalima, koji
pokrivaju predmete nauke, društvenih studija, engleskog jezika, matematike,
inženjerstva i tehnologije, zdravlja, umjetnosti i muzike.
 
BrainPOP koristi više od 25%
škola u SAD. Koristi se i u drugim državama svijeta, kao što su Meksiko, UK,
Izrael, Francuska, Španija i nekoliko drugih zemalja, gde se nude video
sadržaji u lokalnim jezicima.
 
Video materijali su izrađeni
tako da aktivnije uključuju studente i asistiraju učiteljima i školarcima od
kuće; takođe su usklađeni sa standardima formalnog obrazovanja.
 
'''Likovi'''
 
BrainPop ima u
svojim filmovima dvojicu glavnih karaktera: Tim i Moby.
 
Tim je tinejdžer koji radi
većinu govora u filmovima i shvata šta Moby govori. Dizajn na njegovoj majici
često se slaže sa temom koja se pokriva. Na početku svakog videa, Tim čita
pismo studenta pitajući se o temi. Često na kraju videa, Moby uvaljuje tima u
nevolju, ili obratno.
 
Moby je narandžasti robot koji
komunicira u zvučnim signalima. Tri svetla se pale na njegovim grudima kada
napravi zvučni signal, dok Tim često prevodi šta je Moby rekao.
 
Postoje i drugi likovi, koji se ređe pojavljuju, kao što su: Cassie,
Rita, Bob i Gary.
 
== EDU-SOFT.RS ==
Edusoft - obrazovni portal je
sistem za upravljanje bazom podataka u web okruženju. Krajnji korisnik  pristupa, pretražuje i koristi bazu resursa
(namenjenih obrazovanju) putem web sajta: http://www.edu-soft.rs/.
 
Projekat „Obrazovni veb portal"
nastao je kao rezultat dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada prof. dr.
Danimira Mandića u oblasti obrazovnih informacionih tehnologija, uz podršku
naših najeminentnijih stručnjaka.
 
Osnovna ideja jeste stvaranje
posebne Internet lokacije, koja će omogućiti ažuriranje, jednostavnu i
ekonomičnu pretragu, korištenje i razmenu znanja, iskustva i informacija
neophodnih za rad u osnovnim školama.
 
Uz podršku savremenih Internet
tehnologija, kompanija se trudi svim učesnicima u oblasti osnovnog obrazovanja ostvariti
jednostavan, efikasan i centralizovan pristup najaktuelnijim informacijama koje
su od značaja za pripremu, realizaciju, praćenje i vrednovanje vaspitno-obrazovnog
rada.
 
Najvažnije djelatnosti kompanije
su:
 
·        
organizacija i realizacija stručnih usavršavanja
nastavnika i direktora za korištenje novih informacionih tehnologija u  vaspitno-obrazovnom radu
 
·        
izrada obrazovnih računarskih softvera
 
·        
projektovanje multimedijalnih sistema za opremanje škola
 
·        
projektovanje i izrada sistema za obrazovanje na daljinu