Teorija muzike: Razlika između izmjena

m
još poveznica i preciziranja
Nema sažetka izmjene
m (još poveznica i preciziranja)
'''Teorija muzike''' ([[Engleski jezik|eng.]] ''music theory'' i [[Francuski jezik|fr.]] ''théorie de la musique'')<ref>[[Vlastimir Peričić]], [[Vlastimir Peričić#Knjige|''Višejezični rečnik muzičkih termina'']]</ref><ref>R. Lazić - [http://klarinetknjige.wordpress.com/rekli-su-2/vlastimir-pericic/ V. Peričić], [http://klarinetknjige.wordpress.com/category/osnovi-teorije-muzike/ ''osnoviOsnovi teorije muzike'']</ref> je [[nauka]] je koja se bavi tumačenjem [[muzika|muzičkih]] elemenata, i pravila ite zakona po kojima se oni primenjuju prilikom stvaranja i [[izvođač|izvođenja]] muzičkih dela, od čije prakse je ovata nauka i nastala.
 
Svi elementi ''[[teorija|teorije]] muzike'' su ujedno i [[Nastava|nastavni]] predmeti u nižim i srednjim muzičkim školama i na muzičkim akademijama - [[Fakultet|fakultetima]], jer su u tesnoj vezi sa živom muzičkom praksom.
 
Naziv '''teorija''' je grčkog porekla i znači ''posmatranje, objašnjenje''.
 
''Teoriju muzike'' čine:
 
#Osnovi teorije muzike (opšti muzički pojmovi: [[notacija]] - ortografija, imenovanje tonova, muzičke lestvice...)
#[[Muzička harmonija|Harmonija]]<ref>[[Vlastimir Peričić]], [[Vlastimir Peričić#Knjige|''Harmonija I i II'']]</ref>, odnos i veza tonova akorada u skladnu celinu, prema harmonskim zakonima. Proučava takvu fakturu višeglasnog stava u kojoj dominira vertikalni, sazvučni element muzike (postoji jedan vodeći glas i njemu podređena harmonska pratnja).
#[[Kontrapunkt]]<ref>[[Vlastimir Peričić]], [[Vlastimir Peričić#Knjige|''Vokalni kontrapunkt'']]</ref>, nauka vođenjao vođenju glasova, gde su oni ravnopravni i relativno samostalne melodije (''polifoni'' ili ''kontrapunktski slog'', horizontalno orijentisan).
#[[Muzički oblici]]<ref>[[Vlastimir Peričić]], [[Vlastimir Peričić#Knjige| ''Nauka o muzičkim oblicima'']]</ref>, oblici koje kompozitor izabiraizabire da bi u njima prikazao svoj unutarnji svet.
#[[Akustika]], nauka o zvuku.[[zvuk]]u, Ona je doedeo [[fizika|fizike]].
#[[Metrika (muzika)|Metrika]], nauka koja sepčroučava bavi odnosomodnos naglašenih i nenaglašenih tonova i [[Ritam (muzika)|ritam]], tok tonova različitog vremenskog trajanja.
#[[Orkestracija]], raspisivanje muzičkog dela u deonice za pojedine [[muzički instrumenti|muzičke instrumente]] (za [[orkestar]]) i to prema zakonima orkestracije, vodeći računa nao zvučnezvučnim i tehničketehničkim mogućnostimogućnostima instrumenata, njihovenjihovin karakterekarakterima i opsegeopsezima.
 
== Izvori ==