Porodični film

Obiteljski ili porodični film je izraz koji se koristi za film koji je svojim sadržajem namijenjen najširoj mogućoj publici, koja uključuje kako odrasle osobe tako i djecu. Pod time se obično podrazumijevaju igrani, a rjeđe i animirani filmovi. Svojim su sadržajem najčešće lišeni "teških" tema, odnosno inzistiraju na jednostavnosti zapleta i likova, te vizualnim ili muzičkim atrakcijama. Mogu se kombinirati sa različitim žanrovima od kojih su najčešće komedije, pustolovni, historijski, fantasy ili science fiction. Ponekad se pod time podrazumijevaju i filmovi koji uza sve to u svome sadržaju posredno ili neposredno promoviraju tzv. obiteljske vrijednosti. Ovisno o kriterijima se može smatrati sinonimom za dječji film (kao što je u slučaj u američkoj kinematografiji), odnosno predstavljaju širi žanrovski okvir u kome dječji filmovi filmovi čine zaseban žanr (kao što je slučaj u evropskim kinematografijama).