Popis kosovskih okruga

UNMIK-ovi okruzi na Kosovu

UNMIK-ova uprava na Kosovu priznaje sedam okruga:

Vlada Republike Srbije, pak, na teritoriju Kosova priznaje pet okruga:

V. takođerUredi