Polureakcija je oksidaciona ili redukciona reakciona komponenta redoks reakcije. Polureakcija se dobija razmatranjem promena oksidacionog stanja individualnih supstanci koje učestvuju u redoks reakciji.[1]

Primeri uredi

Razmotrimo sledeću reakciju:

Cl2 + 2Fe2+ → 2Cl + 2Fe3+

Dva elementa učestvuju, gvožđe i hlor, svaki od kojih menja oksidaciono stanje, gvožđe od 2+ do 3+, hlor od 0 do 1−. Stoga efektivno postoje dve polureakcije. Te promene se mogu prikazati formulama putem unosa odgovarajućeg broja elektrona u svaku polureakciju:

Fe2+ → Fe3+ + e
Cl2 + 2e → 2Cl

Na isti načini je moguće putem polureakcija korišćenjem elektrodnih potencijala izvesti punu (originalnu) reakciju.[1]

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. 1,0 1,1 Davis Raymond, Sarquis Mickey, Frey Regina, Sarquis Jerry (2006). „19”. Modern Chemistry. Holt, Rinehart, and Winston. str. 933–935. ISBN 0030735467. 

Literatura uredi

  • Davis Raymond, Sarquis Mickey, Frey Regina, Sarquis Jerry (2006). „19”. Modern Chemistry. Holt, Rinehart, and Winston. str. 933–935. ISBN 0030735467.