Područje upravljanja resursima

Područje upravljanja resursima je prema Međunarodnoj uniji za zaštitu prirode i prirodnih resursa, zaštićeno područje - kategorija VI.[1] Prema sadašnjem sistemu uvedenom 1978. i revidiranom 1994. godine, područje upravljanja resursima je:

Park šuma Slatina, Područje upravljanja resursima
Zaštićena područja VI. kategorije čuvaju ekosisteme i staništa zajedno s pripadajućim kulturnim vrijednostima i tradicionalnim načinima upravljanja prirodnim resursima. Općenito su velike, s većinom područja u prirodnom stanju, gdje je dio pod održivim upravljanjem prirodnim resursima i gdje je neindustrijska upotreba prirodnih resursa niskog nivoa kompatibilna s očuvanjem prirode i smatra se jednim od glavnih ciljeva područje [2]

Ostali ciljevi:

  • Promovisati održivo korištenje prirodnih resursa, uzimajući u obzir ekološke, ekonomske i socijalne dimenzije
  • Promovisati društvene i ekonomske koristi za lokalne zajednice gdje je to relevantno
  • Olakšati međugeneracijsku sigurnost za egzistenciju lokalnih zajednica, osiguravajući da takva sredstva za život budu održiva
  • Integrirati druge kulturne pristupe i sisteme vjerovanja unutar niza društvenih i ekonomskih pristupa očuvanju prirode
  • Pridonijeti razvoju i/ili održavanju uravnoteženijeg odnosa između ljudi i ostatka prirode
  • Pridonijeti održivom razvoju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivoima (u posljednjem slučaju uglavnom lokalnim zajednicama i/ili autohtonim narodima ovisno o zaštićenim prirodnim resursima)
  • Olakšati rekreaciju i odgovarajući mali turizam.

Reference uredi