Plivaća kožica

Plivaća kožica je koža koja se razvila između prstiju životinja koje žive u vodi.

Plivaća kožica na ljudskom stopalu (između drugog i trećeg prsta)

Ona povećava efikasnost pokreta plivanja, jer povećava površinu prednjih i ili stražnjih nogu životinje i time omogućava bolji prijenos snage mišića na vodu.

Plivaće kožice su elastične, tako da se površina udova kod kretanja suprotnog od pravca plivanja može smanjiti i time omogućiti niži otpor vodi. Čitav niz životinja koje žive u vodi imaju plivaće kožice, kao na primjer tuljani, dabrovi, vodozemci, čitav niz porodica ptica, neki gmazovi...

I kod ljudi se također može pojaviti plivaća kožica, no to je genetski uvjetovana greška u građi.