Plinta (prema latinskoj riječi plinthus, koja potječe od grčke riječi plinthos u značenju opeka) je naziv za je naziv za kvadratnu ili pravokutnu ploču na kojoj leži baza stupa, postament (pijedestal), kip ili spomenik. Prvotno je ova riječ izgleda označavala plitku kamenu bazu drvenoga stupa hrama.

Skulptura Umirući Gal na plinti

Glasovoti arhitekt Gottfried Semper u svojem djelu Četiri elementa arhitekture (1851.) smatra plintu jednim od temeljnih arhitektonskih elemenata.

Podnožje na čijem se vrhu i dnu nalaze profilirane plinte

Literatura uredi

  • Jadranka Damjanov; Ksenija Radulić: Plinta, Umjetnost (Likovne umjetnosti), 3. izdanje, Zagreb, 1967., str. 195.
  • John Summerson: The Classical Language of Architecture, London, 1991., str. 131. (s. v. plinth)
  • Tymothy Wilson-Smith: Caravaggio, London, 1998., str. 100.

Vanjske veze uredi

Plinto (španjolski), pristupljeno 22. 11. 2015.