Pitot-cijev je posebno konstruirana kratka i šuplja cijev koja se postavlja s vanjske strane aviona u smjeru relativne struje zraka. Kroz centralni otvor prikuplja se ukupni strujanja zraka.

Pitot-cijev

Pomoću pitot-cijevi i statičkog otvora brzinomjer aviona mjeri brzinu. Statički otvor se izvodi ili kao jedan odnosno više bočnih otvora bilo na pitot-cijevi (koja se u takvoj izvedbi naziva i pitot-statička cijev), bilo kao poseban otvor na oplati aviona. Statički otvor služi za mjerenje statičkog tlaka, dakle tlaka koji vlada u sredstvu (u ovom slučaju je to zrak) i ne ovisi o gibanju sredstva, i stoga se za smještaj statičkog otvora bira ono mjesto na kojem nema značajnog niti povećanja niti smanjenja tlaka zraka uzrokovanog kretanjem aviona.

Prema Bernoullijevoj jednadžbi je ukupni tlak jednak zbroju statičkog tlaka (koji vlada u sredstvu bez gibanja) i dinamičkog tlaka (koji se pojavljuje kada se sredstvo giba). .

Iz ove jednadžbe se dobije da je brzina zraka u slobodnoj struji:

,

gdje je v brzina, pt ukupni tlak (u ovom slučaju je riječ o stagnacijskom tlaku), ps je statički tlak, i ρ je gustoća sredstva (zraka).

Pomoću vrijednosti statičkog pritiska visinomjer ujedno pokazuje apsolutnu visinu aviona.