Pipeta je deo laboratorijskog pribora koji se koristi za transport merene zapremine tečnosti.[1][2]

Izbor pipeta

Upotreba uredi

Pipete se koriste u molekularno biološkim, analitičko hemijskim i medicinskim testovima. Pipete su dostupne u različitim dizajnima sa različitim namenama i različitim nivoima preciznosti i tačnosti, od jednostavnih staklenih pipeta do kompleksnijih podešavajućih ili elektroniskih pipeta. Mnoge vrste pipeta deluju putem stvaranja parcijalnog vakuuma iznad komore koja sadrži tečnost i selektivno umanjuju ovaj vakuum do bi se oslobodila kap.

Reference uredi

  1. Rajković M. B. i saradnici (1993). Analitička hemija. Beograd: Savremena administracija. 
  2. R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.

Spoljašnje veze uredi