Patrijarh Aleksandrije

Patrijarh Aleksandrije je arhiepiskop (nadbiskup) Aleksandrije i Kaira u Egiptu. Historijski je taj položaj bio prvi uz koji se koristila titula "papa" (otac), čak prije biskupa Rima.

Aleksandrijski partrijarh se među kršćanima štovao kao jedan od tri najstarija episkopata, uz Rim i Antiohiju, a taj je status dobio jedan vijek prije Jeruzalema i Konstantinopola, koji su taj status dobili 381. Na lokalnom Aleksandrijskom saboru je uzdignut na status arhiepiskopije, a što je potvrđeno na Prvom ekumenskom saboru u Niceji 325. koji je također aleksandrijskom patrijarhu podvrgnuo sve kršćanske eparhije u Africi.

Na Prvom efeškom saboru 431. je aleksandrijska arhiepiskopija dobila status patrijaršije. Nakon Kalcedonskog sabora je došlo do podjele na dvije partijaršije - nehalcedonske, odnosno Koptske pravoslavne crkve na čijem je čelu aleksandrijski koptski papa, i Aleksandrijske pravoslavne crkve na čijem je čelu aleksandrijski pravoslavni patrijarh.

Povezano