Parsek je osnovna jedinica za mjerenje udaljenosti u svemiru. Iz upotrebe potiskuje svjetlosnu godinu. 1 pc=3,26 svjet. god. to je udaljenost na kojoj zvijezda ima paralaksu od jedne lučne sekunde, tj sa te udaljenosti poluprečnik Zemljine orbite se vidi pod uglom od 1 sek. svet. god.