Panotija

(Preusmjereno sa stranice Pannotia)

Panotija je hipotetički superkontinent koji je postojao kao pan-afrički orogen pre 600 miliona godina do kraja prekambrijuma pre oko 540 miliona godina. Takođe je poznat pod imenom superkontinent Vendijan. Panotiju je prvi put opisao Ijan V. D. Delzijel (engl. Ian W. D. Dalziel) 1997. godine.