Pangea (grč. Παγγαία – "svezemlje") je naziv za superkontinent koji je postojao tokom era paleozoika i mezozoika pre nego što je proces tektonike ploča odvojio sastavne kontinenta u njihovu trenutnu konfiguraciju. Ime je skovao Alfred Vegener, vodeći promoter ideje pomicanja kontinenata iz 1915. godine.

Pangea, najmlađi superkontinent, postojao je od pre 300 do pre 180 miliona godina. Na karti su naznačene konture današnjih kontinenata
Animacija raspada Pangee na današnje kontinente