Oriya je izraz koji se ponekad koristi za razne etničke grupe kojima je Oriya maternji jezik.