Organon (grč. oruđe) je naziv Aristotelovih logičkih spisa, čime se htelo označiti da mogu da posluže kao "oruđe" valjanog i ispravnog mišljenja. Naziv Organon dali su Aristotelovoj logici neki viznatijski istraživači. Polazeći od protivaristotelovskih pozicija (koje su primarno suprotstavljene sholastičkim interpretacijama Aristotela), Frensis Bekon je hteo već u naslovu svog dela istaći da je iznašao novo "oruđe", pa ga je stoga nazvao Novi organon.

Organon, srpskohrvatsko izdanje.

Vidi jošUredi