Opseg ili obim predstavlja dužina zatvorene linje. Ukoliko ova linija ograničava neki geometrijski objekt, onda je njen opseg i opseg tog tijela. Po pravilu, opseg ili obim se označava velikim latiničnim slovom O.

opseg kvadrata:
O = 4a
opseg pravokutnika:
O = 2a + 2b
opseg jednakostraničnog trokuta:
O = 3a

Opseg kružnice

uredi

Opseg kružnice računa se po sljedećoj formuli:

 

gdje je r polumjer kružnice, a π je matematička konstanta 3,141 592 653 589 793...