Om (jedinica)

(Preusmjereno sa stranice Om)

Om (označava se grčkim slovom omega ) je međunarodna mjerna jedinica za električni otpor. Često se koriste i višekratnici k (kiloom - 1000 oma) i M (megaom - milion oma).

Om je dobio ime po Georgu Simonu Ohmu, njemačkom fizičaru koji je otkrio vezu između napona i jačine struje, izraženu u Ohmovom zakonu, koji matematički glasi:

Definicija

uredi

Om je izvedena jedinica. Definira se kao vrijednost otpora na kojem pri protjecanju struje od jedan amper nastaje pad napona od jedan volt (volt po amperu).[1]

 

Omski otpor R direktno je srazmjeran dužini   i obrnuto srazmjeran presjeku vodiča A. ρ je specifični otpor koji je karakterističan za svaki materijal ponaosob.

 
  1. Enciklopedija LZMK, članak "om" (pristupljeno 16. prosinca 2013.)