Okultizam (lat. occultus - skriveno, tajno) odnosi se na skriveno znanje ili agnostičko znanje Okultna znanja su ona znanja koja su morala ostati skrivena i nisu se smela širiti iznad određenih krugova. Okultizam danas predstavlja učenje duboke umne filizofije i realnosti koja se širi izvan današnje normale, tj. opipljive fizičke logike. Poznato je da se nekada praktikovao unutar krugova Slobodnih zidara i templara.

Termin okultno se koristi u etiketiranju raznih magijskih organizacija ili redova, kao i vežbi i učenja koja su one propovedale. Ovaj se termin širi i obuhvata brojnu literaturu i spiritualnu filizofiju čiji je vrhunac videlo doba renesanse.