Odostražnik reči od 7 slova

Odostražnik reči od 7 slova, odostražni (a tergo) rječnik koji je sastavio, tehnički (na pisaćoj mašini) obradio i u malom tiražu (kao samizdat) izdao u Nišu jula 1976. godine Miroslav Cvetković. Rječnik ima 37 + 2 stranice dimenzija 20,5 x 14,5 cm i sadrži oko 5.700 neopisanih sedmoslovnih riječi (ili sintagmi) složenih odostražnim azbučnim redom. Autor je riječi crpio iz Male enciklopedije Prosveta (2. izdanje) i Priručnika za odgonetače Stjepana Horvata (1976).

Rječnik počinje riječju Orizaba, a završava riječju sakaluš. Na sedmom mjestu zastupljena su sva slova. Na slovo "đ" završava samo jedna sintagma Imre Nađ, na slovo "nj" samo 4 riječi, a na slovo "dž" samo 5 riječi.