Odbitak (arheologija)

Odbitak je proizvod okresivanja kamena ili nekog drugog minerala silicijum dioksida, prilikom stvaranja praistorijskih oruđa i oružja. Dobija se udarom ili pritiskom na platformu jezgra. Retuširanjem je pretvaran u oruđe potrebne namene.

Talon je deo platforme koji se odvaja usled okresivanja kamena. Razlikujemo dorsalnu (vidljivi negativi odbitka) i ventralnu stranu (vidljiv bulbus perkusije).

Tehnike odbijanjaUredi

Odbijanje je postupak dobijanja upotrebljivih odbitaka od komada sirovine, oblutaka ili već pripremljenog jezgra. Tehnike odbijanja se mogu podeliti u dve osnovne grupe:

  • tehnika odbijanja udarom, direktno, tvrdim ili mekim perkuterom, indirektno ili pomoću nakovanja
  • tehnika odbijanja pritiskom.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Ian Shaw, Robert Jameson, Dictionary of Archaeology, Aurignacian, Wiley-Blackwell, 2002.
  • Timothy Darvill, The concise Oxford dictionary of archaeology, Oxford University Press, 2003.