Numerijan (rođen oko 254. godine - ubijen 284. godine), vladao je, pod imenom Marko Aurelije Numerije Numerijan rimskim carstvom od 283. do svoje smrti.

Numerijan je bio sin cara Kara, a vladao je zajedno sa starijim bratom Karinom.

Numerijan se više interesovao za književnost nego za vlast: zato je čak dozvolio svom bratu Karinu da ga pretekne i u titulaturi: sam je uzeo titulu cezara, a bratu je dao pravo da se nazove avgustom.

U julu ili avgustu 283. godine, umro je Numerijanov otac Kar tokom pohoda protiv Persijanaca i to od udarca groma. Vlast su preuzeli njegovi sinovi, Numerijan i Karin, ali je Numerijan dobio zaduženje da nastavi ratni pohod. Međutim, on nije bio spreman da bude vojnik: zbog upale oka, on je gotovo oslepeo i onda je izdao naređenje za povlačenje. U zimu 283. godine, Numerijanova vojska se našla u Siriji, a u proleće 284. započelo se sa maršom prema Vizantu. Čitav put Numerijan je proveo u jednoj zatvorenoj kočiji.

Tokom tog puta car je i ubijen. Kada je to tačno učinjeno ne zna se. Verovatni ubica je bio pretorijanski prefekt Aper. Vlast je preuzeo Dioklecijan, uprkos tome što je Karin bio živ.

Ukupno, Numerijan je bio potpuno nepripremljen da postane car. Veruje se da je bio darovit pesnik.

Prethodnik:
Kar
spisak rimskih careva Nasljednik:
Karin i Dioklecijan