Novovjekovna filozofija

Novovjekovna filozofija javlja se u razdoblju prve akumulacije kapitala. U to vrijeme povećava se interes za prirodne znanosti, naročito za matematiku. Pod uticajem prirodnih znanosti, filozofija gubi svoj metafizički značaj, a gnoseologija postaje primarna filozofska disciplina. Tada filozofija traga za znanstvenim metodama.

Pravci uredi

Javljaju se dva osnovna gnoseološka pravca:

Povijest uredi

Filozofija renesanse

Empirizam 17. st

Racionalizam 17st.

Prosvjetiteljstvo

Klasični njemački idealizam