Nomadsko stočarstvo

Nomadsko stočarstvo je oblik stočarstva, odnosno uzgoj stoke koji uključuje njeno micanje s jednog područja na drugo u svrhu pronalaženja svježe ispaše i vode.

Oblici nomadskog stočarstva variraju od oblasti do oblasti, odnosno od kulture do kulture. Neka ljudska društva i kulture su se u potpunosti utemeljila na nomadskom stočarstvu, pa ih nazivamo nomadskim.