Nimaetap je bila egipatska kraljica, princeza Donjeg Egipta, žena Kasekemuija i majka Džozera, a imala je i kćer Hetefernebti.