Neue Slowenische Kunst

NSK (Neue Slowenische Kunst) je neformalna organizacija i estetski pokret stvoren od strane slovenske muzičke grupe Laibach, slikarske grupe Irwin i kazališne grupe Scipian Našice Sisters. Danas NSK čine još i Noordnung, Studio novog kolektivizma, Odjel čiste i primijenjene filozofije i mnoge druge podgrupe ovisno o potrebama NSK. Kao kultumi fenomen, NSK je uvelike obilježio '80. i '90. u Jugoslaviji.