Nacionalni dohodak

Nacionalni dohodak je ekonomski pojam koji podrazumeva novonastalu vrednost u privredi jedne zemlje u toku posmatranog vremenskog perioda, najčešće jedne godine.

Nacionalni dohodak koristi se kao agregatni pokazatelj dostignutog stepena razvoja privrede. Vrlo je upotrebljiv i za upoređivanje razvoja privrede pojedinih zemalja. Tada se obračunava nacionalni dohodak po glavi stanovnika (per capita).

Nacionalni dohodak izvodi se iz društvenog proizvoda umanjenog za amortizaciju osnovnih sredstava.

Raspodela nacionalnog dohodka najznačajnija je komponenta ekonomske politike jedne zemlje. Raspodelom se determinišu granice svih oblika krajnje potrošnje (lične, opšte, investicione). U tom kontekstu, strukturu nacionalnog dohodka čini zbir lične potrošnje, opšte potrošnje i akumulacije.