Nabedrenik ili nabedrenica, dio svešteničke odežde, ukrasno četverokutno platno što ga pravoslavni sveštenici nose kao znak čina, ranga ili odlikovanja na desnom bedru. U povijesnom kontekstu nabedrenik je dio ratničkog oklopa oko bedra.