Mornarička akademija u Rijeci

Mornarička akademija u Rijeci (njem. k.u.k. Marine-Akademie in Fiume, mađ. cs. és kir. Tengerészeti Akadémia, tal. I. e. R. Accademia di Marina in Fiume), jedini obrazovni centar za početnike mornaričke časnike austrijske ratne mornarice (od 1869. C. i kr. ratne mornarice). Mornarička akademija utemeljena je kao C. kr. mornarička akademija odnosno od 1869. kao C. i kr. mornarička akademija.

Zgrada Mornaričke akademije krajem 19. stoljeća; danas se tu nalazi bolnica.

Polaganje kamena temeljca za gradnju C. kr. mornaričke akademije u Rijeci zbilo se 26. ožujka 1856. u nazočnosti vrhovnoga zapovjednika C. kr. ratne mornarice nadvojvode Ferdinanda Maksa. Zgrada je dovršena 3. listopada 1857. godine. Akademija se sastojala od jedne glavne zgrade smještene južno i dvije bočne zgrade. Zgrada nije mijenjana do kraja Habsburške Monarhije.

Više informacija