morfem ili morfema (prema grč. μορφή [morphē] = oblik, po uzoru na fonem), najmanja jezična jedinica koja ima i izraz (morf) i sadržaj (značenje).

U govornom jeziku, morfemi su sastavljeni od fonema, najmanjih razlikovnih zvučnih jedinica, a u pisanom jeziku od grafema.

Koncept morfema se razlikuje od koncepta riječi, budući da mnogi morfemi ne mogu samostalno stajati kao riječi. Morfem je slobodan ako može stajati samostalno, a vezan ako se može koristiti samo uz slobodni morfem.

Reprezentacija morfema se može razlikovati u različitim situacijama; različite reprezentacije se zovi morfovi, a različiti morfovi jednog morfema su alomorfi.

Vidi još uredi