Monomer

(Preusmjereno sa stranice Monomeri)

Monomeri su mali molekuli, sa specifičnom molekulskom strukturom, čijim hemijskim povezivanjem nastaju makromolekuli. Osnovno svojstvo monomera je da sadrže barem dve funkcionalne grupe koje im omogućavaju međusobno povezivanje kovalentnim vezama.[1][2]

Uslovno, monomeri se mogu podeliti u tri grupe:

  1. monomeri koji nose dve ili više funkcionalnih grupa, kao što su hidroksikiseline, aminokiseline, diamini, dikarbonske kiseline, dihloridi itd.,
  2. monomeri sa nezasićenim i to najčešće dvostrukim i trostrukim vezama, kao što su eten, propen, 1,3-butadien, formaldehid i acetilen,
  3. ciklični monomeri sa heteroatomom u prstenu.

Reference

uredi
  1. Introduction to Polymers 1987 R.J. Young Chapman & Hall ISBN 0-412-22170-5
  2. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis,Otin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter, Molecular Biology of the Cell, 2008, Garland Science, ISBN 978-0-8153-4105-5.

Spoljašnje veze

uredi