Monomeri su mali molekuli, sa specifičnom molekulskom strukturom, čijim hemijskim povezivanjem nastaju makromolekuli. Osnovno svojstvo monomera je da sadrže barem dve funkcionalne grupe koje im omogućavaju međusobno povezivanje kovalentnim vezama.[1][2]

Uslovno, monomeri se mogu podeliti u tri grupe:

  1. monomeri koji nose dve ili više funkcionalnih grupa, kao što su hidroksikiseline, aminokiseline, diamini, dikarbonske kiseline, dihloridi itd.,
  2. monomeri sa nezasićenim i to najčešće dvostrukim i trostrukim vezama, kao što su eten, propen, 1,3-butadien, formaldehid i acetilen,
  3. ciklični monomeri sa heteroatomom u prstenu.

Reference uredi

  1. Introduction to Polymers 1987 R.J. Young Chapman & Hall ISBN 0-412-22170-5
  2. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis,Otin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter, Molecular Biology of the Cell, 2008, Garland Science, ISBN 978-0-8153-4105-5.

Spoljašnje veze uredi