Mongolski jezik

Mongolski jezik (Монгол хэл, ) je službeni jezik u Mongoliji i najpoznatiji pripadnik mongolske grupe jezika. Koristi ga oko 5,7 miliona ljudi. Osim u Mongoliji (90% stanovništva), ovaj jezik se govori u Autonomnom regionu Unutrašnjoj Mongoliji na severu Kine. Standardni jezik je zasnovan na halha dijalektu.

mongolski jezik
Монгол хэл,
Države  Mongolija
Broj govornika 5,2 miliona
Porodica altajski (kontroverzno)
Sistem pisanja ćirilica
mongolsko pismo
Službeni status
Zvaničan  Mongolija
 Kina (Unutrašnja Mongolija)
Reguliše Državno jezičko veće (Mongolija)
Veće za jezik i književnost (Unutrašnja Mongolija)
Jezički kodovi
ISO 639-1 mn
ISO 639-2 mon
ISO 639-3 ili:
khk – halha mongolski
mvf – periferni mongolski

Klasifikacija uredi

Mongolski jezik spada u mongolsku grupu jezika, koja se neretko, zajedno sa turkijskim i tunguskim jezicima (povremeno i sa japanskim i korejskim jezikom), svrstava u altajsku jezičku porodicu.

Pismo uredi

U Mongoliji se za zapisivanje koristi ćirilično pismo, dok se u Kini koristi tradicionalni mongolski alfabet.

Osobine uredi

Mongolski jezik je aglutinativan, a da bi izrazio različite odnose u rečenici, uglavnom se koristi sufiksima. Osnovni red reči je subjekat-objekat-predikat.

Prisutno je osam padeža.

Poznaje samoglasničku harmoniju.

Prisutno je sedam samoglasnika i 34 suglasnika (neki suglasnici su prisutni samo u stranim rečima).

Samoglasnici:

Prednji Centralni Zadnji
zatvoreni i u
poluzatvoreni ʊ
srednji e o
poluotvoreni ɔ
otvoreni a

Svaki samoglasnik može biti dug i kratak; drugim rečima, dužina samoglasnika je distinktivna, kao i u srpskom (zanimljivo je da je kratka varijanta glasa o zapravo centralni samoglasnik [ɵ]).

Prema pravilima samoglasničke harmonije, samoglasnici se dele u dve grupe:

Prednji Zadnji Neutralni
e, u, o a, ʊ, ɔ i

Suglasnici:

usneni zubni prednjenepčani zadnjenepčani resični
"Obični" palatalizovani "Obični" Palatalizovan Palatalizovan "Obični"
Nazal m n ŋ
Ploziv bezvučni aspirovani () (pʲʰ) tʲʰ (kʲʰ) ()
bezvučni p t
zvučni suglasnik ɡʲ ɡ ɢ
Afrikat bezvučni aspirovani tsʰ tʃʰ
bezvučni ts
Frikativ (f) s ʃ x
Lateralni frikativ ɮ ɮʲ
Vibrant r
Aproksimant w̜ʲ j

Suglasnici u zagradama se sreću samo u stranim rečima.

Eksterni linkovi uredi