Za ostala značenja, vidi Mizija (razvrstavanje).
Drevna regija Anadolije
Mysia
Položaj Sjeverozapadna Anadolija
Najveći grad Pergam
Rimska provincija Azija
Položaj Mizije u Anadoliji

Mizija (antgrč. Μυσία [Mysía], lat. Mysia) je oblast u sjeverozapadnom dijelu drevne Male Azije (današnja Anadolija u Turskoj). Bila je smještena na južnoj obali Mramornog mora. Na istoku se graničila sa Bitinijom, na jugoistoku sa Frigijom, na jugu sa Lidijom, na jugozapadu sa Eolidom, a na zpaadu sa Troadom, te Propontisom na sjeveru. U antičko doba su je nastanjivali Mizijci, Frigijci, Eolski Grci i druge grupe.