Milinko Vlahović

Milinko Vlahović je bio kapetan crnogorske vojske i jedan od vođa Topličkog ustanka u prvom svetskom ratu.

Kapetan Milinko Vlahović

Nakon kapitulacije Crne Gore 1916. godine, Milinko Vlahović, kapetan crnogorske vojske, i njegov brat Toško Vlahović, student filozofije su izbegli zarobljavanje. Sa još nekoliko komita (ukupno njih devet), u septembru 1916. godine krenuli su u Srbiju, s namjerom da preko Rumunije pređu na Solunski front. Početkom oktobra stigli su u Toplicu i tamo stupili u kontakt sa Kostom Pećancem, koji je nešto ranije bio došao sa Solunskog fronta, upućen od srpske Vrhovne komande. Braća Vlahović i Jovan Radović sa Kostom Vojinovićem i Kostom Pećancem pristupili su organizovanju, a potom i vođenju topličkog ustanka 1917. godine.[1]

Toško Vlahović je poginuo u borbi sa bugarskim jedinicama 2. XI. 1917. a Milinko Vlahović i Jovan Radović ostali su na jugu Srbije, najviše u Toplici, do kraja rata.

IzvoriUredi