Metinska grupa

Metin ili metililiden (IUPAC)

U hemiji, metinska grupa (metilidon ili metin) je trovalentna funkcionalna grupa CH, formalno izvedena iz metana.[1][2] Metinska grupa se sastoji od atoma ugljenika vezanih sa dve jednostruke veze i jednom dvostrukom vezom, pri čemu je jedna od jednostrukih veza sa vodonikom. Ona isto tako može da obuhvati podjedinice aromatičnog jedinjenja, mada u tom slučaju veze nisu diskretno jednostruke i dvostruke.

Ovaj termin se ponekad nesistematično koristi za ugljenik sa četiri jednostruke veze, gde je jedna veza sa vodonikom. Sistemsko ime te grupe je metililiden.

PrimerUredi

Svaki ugljenik ovog molekula je metinski ugljenik, izuzev dva vezana za atome azota i koji nisu vezani za atom vodonika, kao i atom ugljenika koji je vezan za dva vodonika. Centralni deo molekula sadrži lanac sa pet metinskih grupa.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

  1. Clayden Jonathan, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers (2001). Organic chemistry. Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0-19-850346-6. http://www.organic-chemistry.org/books/reviews/0198503466.shtm. 
  2. McMurry John E. (1992). Fundamentals of Organic Chemistry (3rd izd.). Belmont: Wadsworth. ISBN 0-534-16218-5. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed072pA151.1.