Mentalna retardacija

Klasifikacija prema MKB-10
F70 Laka mentalna retardacija
F71 Umjerena mentalna retardacija
F72 Teža mentalna retardacija
F73 Teška mentalna retardacija
F78 Ostala mentalna retardacija
F79 Nespecifična mentalna retardacija

Mentalna retardacija je termin za splet simptoma koju uključuju ustrajnu usporenost u učenju osnovnih motoričkih i jezičnih vještina za vrijeme djetinjstva, i kod odraslih za kvocijent inteligencije značajno niži od prosjeka. Jedan od kriterija za dijagnozu mentalne retardacije je rezultat od 70 ili ispod na testu inteligencije i poteškoće u prilgodbi. Osobe s mentalnom retardacijom mogu biti opisane kao osobe s poteškoćama u razvoju i učenju.

Sljedeća klasifikacija mentalne retardacija koristi se kao uobičajena, utemeljena na Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)

Vrsta IQ
Potpuna mentalna retardacija Ispod 20
Teška mentalna retardacija 20–34
Srednja mentalna retardacija 35–49
Umjerena mentalna retardacija 50–69
Granična mentalna retardacija 70–79

Uzroci

Najčešći uzroci mentalne retardacije: