Materijalizam je filozofski pravac koji materiju (stvar) smatra osnovom svega. Riječ je grčkog podrijetla. Suprotno materijalizmu je idealizam.

Popularna definicija materijalizma se tumači kao pohlepa ka materijalnim stvarima (objektima od velike materijalne vrijednosti) te se obično koristi kao suprotnost razumjevanju da su duhovne i nematerijalne vrijednosti značajnije od materijalnih.

Relevantni članci uredi