Marko Lurije (Marcus Lurius, 1. vijek pne.) je bio rimski flotovođa poznat po učešću u građanskim ratovima.

Za vrijeme sicilijanski ustanka je bio Oktavijanov guverner Sardinije. Kada je Sekstov admiral Menas godine 40. pne. napao Sardiniju, Lurije je ispočetka odbio napad, ali se na kraju ipak morao povući.

Usprkos tog neuspjeha, sačuvao je Oktavijanovo povjerenje te mu je godine 31. pne. Oktavijan povjerio komandu nad desnim krilom svoje flote u bitci kod Akcijuma. Lurije je zajedno sa Agripom tada uništio Antonijevu flotu.

Izvori uredi