Marko Livije Druz (konzul)

(Preusmjereno sa stranice Marcus Livius Drusus (cenzor))
Vidi takođe: Marcus Livius Drusus

Marko Livije Druz (Marcus Livius Drusus, ? - 108. pne.), kome se često dodaje nadimak Stariji, bio je rimski političar iz druge polovice 2. vijeka pne. Godine 121. pne. ga je rimski Senat postavio za tribuna u nastojanju da potkopa agrarne i druge reforme Gaja Grakha. U tu je svrhu Druz predložio da se osnuje 12 kolonija koje bi sačinjavalo po 3.000 kolonista iz siromašnih klasa stanovništva, te da se smanji najam zemljišta proširenog iza reformi 133. pne. Druz je također predložio da se zakonom zabrani da latinski saveznici Rima trpe hirove rimskih vojskovođa, a što je trebalo suzbiti Grakhovu ponudu za puno državljanstvo. Ti su zakoni doneseni pod nazivom Leges Liviae, ali niklada nisu stupili snagu, jer im je isključiva svrha bila smanjiti podršku za Grakhove prijedloge. Plan je uspio i Grakhov je plan odbijen. Druz je kasnije izabran za konzula godine 112. pne. te se u Makedoniji borio protiv Skordiska, uspjevši ih protjerati iuz Trakije preko Dunava. Godine 109. pne. je izabran za cenzora zajedno sa Markom Emilijem Skaurom, ali je za mandata umro 108. pne.

Imao je istoimenog sina.

Prethodi:
Gnaeus Papirius Carbo i Gaius Caecilius Metellus Caprarius
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Lucijem Kalpurnijem Pizonom Cezoninom
112. pne.
Slijedi:
Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio i Lucius Calpurnius Bestia