Za ostala značenja, vidi Manifest (razvrstavanje).

Manifest (lat. manifestus - proglas) je tekst koji proklamuje osnovna načela književnog stvaranja neke nove grupe pisaca, obično radikalnije suprotstavljena vladajućim književnim konvencijama i oštrije intonirana.

Manifest van književnosti jednostavno znači proglas. Poznat je "Komunistički manifest" iz 1848.

Neki od najpoznatijih manifesta su Manifest verizma u italijanskoj književnosti, 1880, Manifest ekspresionizma u nemačkoj književnosti; 1910, Bretonovi manifesti nadrealizma u Francuskoj; kod nas Stanislav Vinaver, Manifest ekspresionističke škole, 1920.

Pod terminom Manifest se podrazumeva i tovarni list, tj. dokument koji prati jednu pošiljku.